Lenka Dohnalová

Lenka Dohnalová

lenka@dohnalova.nameCurriculum Vitae in English

Kvalifikace

Muzikologie (FF UK 1977-82, diplomová práce ved. V. Sommer), PhDr. (FF UK 1988), Ph.D. (FF UP 1998 - Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR, Praha PedF UK, 2001, 234 s., ISBN 80-7290-047-1 –rozebráno), odborné kurzy ve  fundraisingu, teorie administrativy, řízení. Státní zkouška – francouzština.

Zaměření

elektroakustická hudba, hudební kultura, hudební průmysl, propagace české hudby v zahraničí, produkce a koordinace projektů

Zaměstnání

do r. 1988 publicistická činnost, 1988-94: Divadelní ústav-hudební odd., 1993-doposud, 1994-99: Ústav pro hudební vědu AVČR (vědecká tajemnice Encyklopedie, redaktorka obor estetika (sémiotika, autorka hesel+ postgraduální studium v oboru elektroakustická hudba), 1999-2003 svobodné povolání (viz projekty), od 2003 dosud: Institut umění-Divadelní ústav, hudební sekce, Česká hudební rada.

Funkce

(výběr) od 1993 tajemnice České hudební rady (dosud), spoluzakládající člen, od 1993 členka poroty Musica nova od 1999 též ředitelka (dosud) – spoluzakládající člen, členka České komise pro UNESCO (2000-07), mezinárodní poroty Vox humana (2000-04), grantové komise ZO MK ČR (2002-6), (2014 dosud), komise Programu podpory orchestrů MK ČR (od 2003 dosud), koordinátorka České hudby 2004 (2003-5) a Roku české hudby 2014 (2013-15), Martinů Revisited 2009, komisariát české expozice MIDEM Cannes (od 2005 dosud) a WOMEX (od 2012 dosud), členka dramaturgické rady Správy českých center (2004-06), členka komise pro rezidenční pobyty Visegradského fondu (2006-08), členka grantové komise OUK MK ČR (2005-09), členka přípravné komise vládní Koncepce účinnější podpory umění 2007-13, odborných grémií RVP.

Projekty

Výběr bibliografie

 1. Samostatné autorské publikace:
  • L. Dohnalová: Česká hudební sémiotika, Praha, ČHF, 1990, 95 s.
  • L. Dohnalová: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR, Praha PedF UK, 2001, 234 s., ISBN 80-7290-047-1, recenze Opus Musicum
  • L. Dohnalová: Česká elektroakustická hudba. Katalog autonomní artificiální hudby v ČR, 2002, RIV(68003684:_____(02:00000001 (CD-R, cca 500 skladeb s incipity a popisy)
  • L. Dohnalová: Czech Orchestras, DU Praha, 2005, 70 s., angl., 80-7008-182-1 EAN : 9788070081822
  • L. Dohnalová: Czech Music Guide, IDU Praha, 2007, 83 s., angl., 80-7008-205-4 EAN : 9788070082058, reedice – rozšířené vydání 2011.
 2. Studie v rámci výzkumných projektů:
  • L. Dohnalová: kap. Paradigma a syntagma; Vztah hudby a slova; Sémantické gesto, in: kol. : Základy hudební sémiotiky, Brno, FF MU, 1994 (v RIV r. upl. 1993(, ISBN: 80-210-0566-1
  • L. Dohnalová: Podkladová studie-obor Hudba, in: kol.: Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura, s. 81 - 116, www
  • L. Dohnalová: kap. 1. 3. Definice, s.9, 2.2.Stručná historie hudby, s. 26-32, 3.3.Analýza hudebního života 1990-2005, in: kol.: Studie současného stavu podpory umění, sv. 1, IDU Praha, 2010, ISBN: 978-80-7008-235-5 , EAN: 9788070082355
  • L. Dohnalová: kap. Hudba – studie o sociálně-ekonomické potenciálu kulturních a kreativních průmyslů, 40 s., 2010 (el. verze sborníku výzkum. projektu DD07P03OUK004)
  • L. Dohnalová: kap. Mezinárodní spolupráce v oblasti umění. Hudba. 5.6.2., s. 203-207, Stav uměleckých oborů. Hudba. 6.3., s. 239-245, in: kol.: Studie současného stavu podpory umění, sc. 2, IDU, 2011.
 3. Výběr studií, časopisy:
  • Vývoj světového kulturního trhu a inspirace kulturními politikami (Opus Musicum 2006, č. 2-3, s. 69-72)
  • MIDEM 2007 – shows, diskuse a trh s hudbou, Harmonie 2007(3, s.3
  • The Plusses, Pitfals and Prospects of EA Music, in Czech Music Qarterly. , 2008(1, s. 27-29.
  • MIDEM 2008 – snadněji, zajímavě, levněji, ekologičtěji, in Harmonie 2008(č. 3, s. 3
  • EA hudba od efektování k virtuálním realitám, Opus musicum 2008, č.1.
  • MIDEM 2009. Střízlivá pragmatická flexibilita pro kvalitní nabídku i posilování pseudopotřeb, Harmonie 3/2009s. 3
  • Creativity as An Approach to Life, in: Sound in Europe, 2008(9, č. 4, s. 29
  • Musica nova 2009, in: Czech Music Quarterly, č. 4, s. 25-27
  • MIDEM 2010, Obsah a kontext tvoří tržní hodnotu: in Harmonie č. 3(2010, s.9.
  • Pěna, nebo pragmatismus?, in Harmonie 3(2011 (k MIDEM 2011(, s. 9
  • Musica nova 2010, Listen - Ability to Compose, in Czech Music Quarterly, N. 1/2011, p. 30-32.
  • Electro-acoustic Music in Crisis? in: Czech Music Quarterly, N.4/2011, p. 21-23.
  • It Had To Be Done – Musica nova 2012, in Czech Music Quarterly, N.4/2012 p. 15-17
  • Don t ride a dead horse…Musica nova 2013, in Czech Music Quarterly, N4/2013, p. 29-31 [www]
  • 2014: Year of Czech Music – Creativity and Co-operation, in Czech Music Quarterly, N4/2013, p.24-26 [www]

Další

Reakce na článek pana Volka, publikovaném na serveru Viadonore.